top of page

HIỆP HỘI THÔNG CÔNG

Chúng ta là một gia đình vĩ đại của Thiên Chúa. Ngài đã đặt để mỗi con dân Chúa tại nhiều nơi, nhiều quốc gia và cơ hội khác nhau. World Wide Fellowship là một trang giúp chúng ta liên kết với nhau.

LIÊN KẾT TRONG CHÚA

Kết bạn trong Chúa, chia sẻ lời chứng & nhu cầu của bạn. Cùng cầu nguyện và giúp đỡ lẫn nhau: Bước 1: Đăng nhập - Bước 2: chia sẻ kinh nghiệm tâm linh, nhu cầu của bạn và nhấp chuộc vào Đăng nhập

CHIA XẺ ĐIỀU GÌ?

Liên kết, cầu nguyện và giúp đỡ lẫn nhau. Bạn có thể giúp đỡ anh em bằng nhiều cách khi Chúa chạm vào trái tim bạn.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề đạo đức phi Cơ đốc!

bottom of page