top of page

CÙNG   NHAU  HƯỚNG  TỚI  MỤC  ĐÍCH

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Richmond chúng tôi mong ước trở thành một phần của những gì Chúa đang hành động trên thế giới. Một nơi sự cứu rỗi đang ngự trị, bóng tối chạy trốn và những xiềng xích bị phá vỡ; một  nơi danh Chúa Giê-xu được tôn cao! Chúng tôi cùng kết ước để xây dựng  Hội Thánh nơi Chúa đã đặt để với sự hiệp một trong tình yêu để làm vinh hiển danh Chúa Giê-xu.

Ms Minh-2.png
Jerry-2.png
co Hien 1.png
Nguyen Minh

Senior Pastor

minhsamuel@yahoo.com

Jerry Heslinga

Volunteer Pastor

jerryheslinga47@gmail.com

Hien Le

 Women  Ministry Counselor

manhkhuong2@yahoo.com

Nam.png
Nam Le

Christian Worker

lehnam6@gmail.com

KhanhHoa.png
Hoa Tran

Missionary Treasurer

cintran06@gmail.com

Phuogn Quch.jpg
Phuong Quach
Tien 1.png
Tien Duong

Church Treasure

thanhnien83@gmail.com

Chi Truong.jpg
Chi Truong

Outreach Ministry's Leader

chitruong8@yahoo.com

Xuyen1.png
Xuyen Tran
Daniel-removebg.png
Daniel Nguyen

Student Ministry Internship

nguyendaniel2001@yahoo.com

Quang Tran.jpg
Quang Tran

Senior Group Leader

quangkim63@gmail.com

Binh2.png
Bình Nguyen

Men Group Leader  

ngubinh1971@yahoo.com

Hong1.png
Hong Nguyen

Women Group Leader

rosenguyen2008@yahoo.com

Hang 1.png
Hang Nguyen

Women Group Secretary

info@mysite.com

Khanh Nguyen.jpg
Khanh Nguyen

Women Group Treasure

info@mysite.com

Diem_Phuc-removebg.png
Diem Phuc

Agape Group's Leader

diemvarney@gmail.com

Khanh Ha.jpg
Ha Tran

Children Ministry Leader

khanhtran32@gmail.com

Elizabeth.png
Elizabeth Nguyen

Sunday School Assistance

elizabethnguyen05@yahoo.com

Tuan1.png
Tuan Nguyen

Building Maintenance

info@gmail.com

Isaiah.png
Isaiah Nguyen

Worship Leader's Assistance

info@mysite.com

Ban Am Thanh Anh Sang.jpg
Nguyen

Sound System

info@gmail.com

bottom of page