top of page

Trời ơi! Dân tộc nào cũng có những suy niệm về ông Trời.  Người Việt nam chúng ta  khi gặp khó khăn thì hay gọi đến ông Trời. Người Mỹ thì O My God! Chúng ta thường nghe những cụm từ chỉ về ông Trời người Việt Nam hay dùng:  “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” “Trời kêu ai nấy dạ” “Mưu sự tại nhơn thành sự tại Thiên. Ăn cơm Trời, uống nước Trời, thở khí Trời. Lạy Trời mưa xuống!”

Làm người hiển nhiên ai cũng suy nghĩ đến những điều: Sinh, lão, bịnh, tử, thân phận đời người, nhơn vô thập toàn. Nhưng có một triết lý của niềm tin quan trọng không thể phủ nhận; đó là con người là một tội nhân trước mặt Đức Chúa trời. Cho nên chúng ta là những kẻ bị lạc mất, bị hư mất trong chính tư tưởng và bản tánh tự nhiên của chính mình.

 

Chúng tôi chia xẻ chân lý này không phải để tranh luận về một giáo chủ tôn giáo đó là Chúa Giê-xu. Nhưng chúng tôi muốn chia xẻ về sự con người đã bị hư mất cần biết nguồn chân lý để cho linh hồn con người được rỗi.

 

Thứ nhất, Chúa Jesus là một con người nhưng được sinh ra bởi Mari một nữ đồng trinh, vì vậy Ngài là đấng không nhiểm tội lỗi, Ngài là đấng vô tội, vì vậy chỉ có Ngài mới có quyền tha tội cho chúng ta.  

 

Thứ hai, sau Chúa Jesus chịu chết vì tội chúng ta trên cây thập tự, nhưng Ngài không nằm yên trong mồ mã theo như quy luật của loài người sinh, lão, bịnh, tử, nhưng Ngài đã sống lại để chúng ta được hưởng sự sống đời đời.  

 

Đó là hai lý do quan trọng, vượt qua tất cả những vị giáo chủ đời này, vượt qua mọi tôn giáo, mọi sự hiểu biết của con người. Đó là lý do con người cần Chúa Jesus cho cuộc đời. Chính Ngài là Đấng duy nhất có quyền cứu chuộc cuộc đời chúng ta.

 

Con người có thể nhìn thấy tất cả nhân sinh quan trong cuộc đời với nhiều lăng kính khác nhau, con người có thể tìm cho mình một lối sống, con người có thể chọn cho mình một niềm tin, nhưng  con người không thể tự cứu được cuộc đời của chính mình. 

 

Thí dụ: Con người không thể vượt biên bằng cách bơi qua Biển Đại Tây Dương để đến bến bờ tự do. Nhiều người đã kinh nghiệm sự sống còn trong sự vượt biển để tìm sự sống. Có lúc song to, tàu hết dầu, hết nước, hết lương thực, nằm đó chờ chết. Lúc đó con người có thể tự cứu được chính mình cho dù là thiên tài hay thợ máy đầy kinh nghiệm, nhưng phải cầu xin ơn trên đưa một chiếc tàu khác đến giải cứu.

 

Sự cứu rỗi cũng vậy, bản chất con người tội lỗi, chúng ta chìm ngập và bơi lội trong tội lỗi và sự chết, “cả đời làm lành, lành không đủ, một chút làm ác, ác có thừa” Con người không thể tự cứu được chính mình cho Chúa Jesus Christ hiện thân làm người, Ngài đến tìm và cứu chúng ta.

 

Con người có linh hồn tồn tại vĩnh cửu sau khi chúng ta truốt hơi thở cuối cùng. Thể xác chúng ta ăn nhờ ở tạm trên thế gian này tối đa trong một thời gian ngắn ngủi rồi phải đối diện với sự già nua của thể xác, sự chấm hết của tinh thần và đủ thứ bịnh tật  xảy ra,  cuối cùng thân cát bụi sẽ trở về cát bụi.

 

Điều quan trọng là linh hồn chúng ta sẽ trở về nơi mà đấng đã sinh ra nó. Có một linh hồn, nhưng có hai nơi để đi một là về nơi Đấng đã sinh ra nó tức là nơi có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, có sự vui mừng có sự bảo bọc của Thiên Chúa trong cõi đời đời.

Còn một con đường khác, đó là linh hồn chúng ta bước trong hồ lữa đời đời, đó là nơi có sự khóc lóc, nghiến răng, đau khổ, đó là nơi sự chết thứ hai. Con người đành phải chấp nhận vì không thể tự cứu được chính mình.

 

Nếu quý vị đang đọc những lời chứng này và cảm nhận được sự mệt mỏi trong thân phận làm người, không biết linh hồn chúng ta sẽ về đâu, hãy đến với Chúa Jesus. Nếu quý vị cảm thấy thất vọng vơi thế giới xung quanh chúng ta, thất vọng vì những mối quan hệ xung quanh chúng ta, vì thế lực tôn giáo đang trói buộc quý vị hãy đến với Chúa. Vì chỉ có Chúa Jesus mới cứu cuộc đời quí vị ngay tại đời này và cả đời sau.

 

Tôi không mởi gọi quý vị tham gia vào một tôn giáo, nhưng tôi mong muốn quý vị nhìn thấy tầm quan trọng của linh hồn mình, và chỉ có Chúa Jesus là giải pháp duy nhất cho mỗi cuộc đời chúng ta, Ngài là đấng vô tội, nhưng Ngài chết thay cho quý vị trên thập tự giá, Và Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban sự sống đời đời cho tôi và quý vị. Chúa Jesus mời gọi mỗi cuộc đời “ Hỡi những kẻ mệt mõi và gánh nặng hãy đến cùng Ngài, chúng ta  sẽ được yên nghĩ.”

 

Con người so sánh đời người như cánh hoa, sớm nỡ tối tàn, đời người như cát bụi và chỉ có linh hồn là tồn tại vĩnh cữu, bởi vì con người tội lỗi nên con người không thể tự cứu linh hồn mình, Chúa Jesus đã đến tìm để cứu con người. Sự cứu rỗi đã thực hiện trọn vẹn qua Chúa Jesus, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương mỗi chúng ta, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Giăng 3:16.

 

Lời Chúa xác định: “Ai tin Chúa Jesus sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Khi tin vào Chúa Jesus, Ngài sẽ đem đến sự bình an cho quí vị. Ngài sẽ khiến sự lo âu, sợ hãi, bất an trở thành sự bình an cho quý vị. Hãy tin Chúa Jesus, Khi quý vị đọc bài chứng này cơ hội và thì thuận tiện Chúa đem đến cho quý vị một món quà quý giá của sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu.

 

Cơ hội sẽ qua đi và không bao giờ trở lại quí vị muốn bày tỏ đức tin để hưởng được sự cứu rỗi thì đó quyết định quan trọng của chính bạn “ Khi miệng bạn xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng bạn tin thì bạn sẽ được cứu” Rô-ma 10:9

 

Khi bạn đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu bạn hãy cầu nguyện với Chúa lời cầu nguyện này “Kính lạy Chúa Jesus, con xin tin nhận Chúa Jesus là cứu chúa của cuộc đời con, con tin Ngài đã đến thế gian này và chết thay cho tội lỗi của con, xin Ngài tha thứ những sai  phạm của con, từ đây con sẽ tin Chúa và thuộc vào Chúa . Xin chỉ dạy con đường lối Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus A-men.

VACR

vì sao tôi tin!

bottom of page