top of page
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM CHESTERFIELD

About

Thờ Phượng: Thứ Bãy 7:30 PM 

1501 South Providence Rd

Chesterfield, VA 23236

SỨ MẠNG

Một Hội Thánh nhiều người được cứu 

KHẢI TƯỢNG

Một Hội Thánh nhân bội

đến những thành phố khác nhau

bottom of page