top of page

CHÚNG TÔI DÂNG HIẾN

VÌ CHÚA BAN CHO TRƯỚC

DÂNG PHẦN MƯỜI

Phần mười là 10% thu nhập của bạn. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa ban cho, và trách nhiệm đáp lại những gì  Chúa ban cho. Dâng phần mười nhắc nhở chúng ta điều Chúa là đấng cung cấp mọi thứ và dạy chúng ta luôn đặt Chúa ưu tiên trong cuộc sống.

DÂNG HIẾN

Dâng hiến là bất cứ điều gì bạn dâng hơn 10%. Dâng ngoài phần mười là bày tỏ sự rời rộng làm Chúa vui lòng. Hãy tiếp tục trải nghiệm sự dâng một phần mười và các của lễ dâng rời rộng để thử nghiệm Đức Chúa Trời vĩ đại của dân sự Chúa!

NGÂN PHIẾU & TIỀN

VIETNAMESE ALLIANCE CHURCH RICHMOND

11055 GREENWOOD RD

GLEN ALLEN, VA 23059

QUA MẠNG

CHUYỂN NGÂN

WELLS FARGO BANK

Campuchia 2.png
Campuchia 1.png
Cambodia6.png
Campuchia 5.png

CÙNG NHAU MỞ MANG CÔNG VIỆC CHÚA

Tạ ơn Chúa Ngài đã gìn giữ và ban phước trên con dân Chúa tại Richmond, Virginia trong vòng 35 năm qua. Sự tin kính, tấm lòng và sự tận hiến của dân sự Chúa từ ngày đầu thành lập Hội Thánh đã tạo ra một sự khác biệt lớn giữa cộng đồng đức tin, phát triển Hội Thánh và đem sự cứu rỗi đến nhiều người khác.  

Trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh; Hội Thánh vui mừng trình bày dự án và mong được sự cầu nguyện và dâng hiến của quý vị. Chúng tôi hy vọng được hiệp một trong ân điển của Đức Chúa Trời  và tin rằng Hội Thánh hội sẽ mua được một cơ sở. Hân hạnh được chia xẻ đến quý vị dự án của Hội Thánh với mục đích

  1. Cùng nắm tay để cầu nguyện cho Hội Thánh Richmond trong tình hình hiện tại.

  2. Mở lòng dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa để có thể mua được một nhà thờ, nơi thờ phượng Chúa và giảng Tin Lành.

 

Khi anh chị có lòng thương xót dân sự Chúa và công việc Chúa tại Richmond tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; khi dùng tài vật để tôn vinh Chúa thì đời sống tiếp tục sung mãn và phước hạnh. Chúa đã cứu và dùng con dân Chúa để phát triển công việc Chúa tại Hội Thánh địa phương và khắp nơi trên thế giới.

 

Gia đình anh chị là một mắc xích,  góp phần trong sứ mạng xây dựng cho thế hệ về sau ngợi khen Đức Giê-hô-va, chúng tôi được hân hạnh thay mặt quý vị để thực hiện điều đó với cộng đồng Việt Nam tại Richmond.  Một lời cầu nguyện và những đồng tiền rời rộng của gia đình quý vị là một phép lạ đối với con cái Chúa tại Richmond.

 

Thời điểm hiện tại là một cơ hội dâng hiến cho công việc Chúa chung để cùng nhau thực hiện sứ  mạng Chúa giao. Xin đừng bỏ lỡ cơ hội dâng hiến cho công việc Chúa. Thay mặt  Hội Thánh  Việt Nam Richmond, chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp của tất cả con dân Chúa, cùng nhau mở mang vương quốc Đức Chúa Trời.

“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho ngươi!” Dân-số-ký 6:24-26

bottom of page