top of page

LIÊN KẾT CÙNG

THỜ PHƯỢNG

TRANG BỊ

PHỤC VỤ

CƠ HỘI PHỤC VỤ

Thanks for submitting!

THỜ PHƯỢNG

TRƯỜNG CHÚA NHẬT                                                     1:00 - 1:45 pm
THỜ PHƯỢNG                                      CHÚA NHẬT      2:00 - 3:30 pm
MỤC VỤ TIẾNG ANH                          THỨ BẢY            7:30 - 9:00 pm
CẦU NGUYỆN                                      THỨ BẢY             7:30 - 8:30 am
LỚP TRANG BỊ                                 THỨ TƯ              8:00 - 9:00 pm
THẦN HỌC MỞ RỘNG                  THỨ BẢY          5:30 - 7:00 pm

(714)  989 - 0359

tinlanhva@yahoo.com

bottom of page