top of page

CƠ HỘI ĐƯỢC TRANG BỊ

ĐỂ PHỤC VỤ

Cộng đồng đức tin được trang bị, sai phái để thực hiện khải tượng, sứ mạng  và mục đích từ Thiên Chúa. Hội Thánh với nhiều mục vụ đa dạng. Các bạn sẽ khám phá được ân tứ và năng khiếu của chính mình và sẽ được trau dồi trong môi trường lạc quan. Ban lãnh đạo sẽ cung cấp phương pháp và khích lệ tất cả cùng tham gia phục vụ. Hãy liên kết với nhau để Chúa sử dụng ân tứ, năng khiếu và những giai đoạn cuộc đời bạn!

Working Silhouettes
Ban Mục Vụ

Trang bị, huấn luyện những nhân sự về lời Chúa để áp dụng và thực hiện công bố Phúc Âm; cam kết trở nên chứng nhân để chia xẻ tin mừng về ân sủng Đấng Christ đến với người khác. 

Mục Vụ Thờ Phượng

Những môn đệ của Chúa Jesus luôn ưu tiên sự thờ phượng và hướng hội chúng đến với Chúa.  Mong muốn bày tỏ hình ảnh  Chúa Giê-xu trong sự ngợi khen, cầu nguyện, học tập, liên kết với anh em.

Ban Tho Phuong.png
Evangelical Campuchia.png
Mục Vụ Truyền Giáo

Tôn vinh Thiên Chúa qua sự học hỏi và trưởng thành trong Chúa Giê-xu để phục vụ. Chúng tôi là những sứ giả, đang nắm lấy một sứ mạng, công bố một sứ điệp và được sai phái để biến đổi thế giới bởi lời sự sống qua quyền phép Thánh Linh.

Mục Vụ Giáo Dục

Công việc dạy và học  bao gồm nhiều lĩnh vực của con dân Chúa với mọi lứa tuổi. Nó mang đến cơ hội nghiên cứu lời Chúa và áp dụng để đời sống tâm linh tăng trưởng qua việc nhận định và phát triển các ân tứ thuộc linh.

Educational group.jpg
Small Group.png
Mục Vụ Thiếu Nhi

Hướng dẫn các cháu biết Chúa, yêu Chúa và phát triển để trở nên giống như Chúa Giê-xu. Thông qua lời Chúa được được dạy dỗ để thiết lập thói quen tốt trong đời sống tin kính mỗi ngày.

Youth Group.png
Mục Vụ Nhóm Nhỏ

Với sự đa dạng trong thờ phượng, Chúa đã kêu gọi chúng tôi tại thành phố Richmond tổ chức những nhóm nhỏ để chăm sóc  gia đình cơ đốc, giúp đỡ nhau và trưởng thành sự thông biết Chúa.

Kid Ministry.JPG
Mục Vụ Tiếng Anh

Cùng  liên kết để đưa nhiều người đến với Chúa và môn đệ hóa trở nên môn đồ trưởng thành, trang bị cho thế hệ  kế tiếp với sứ mạng của Chúa trong cuộc sống.

Mục Vụ Tù Nhân

“Tôi đâu từng bị tù mà bạn thăm viếng…. Ta bảo các con sự thật, bất kỳ ngươi làm điều gì nhỏ nhất trong những anh em ta đó là làm cho ta”  cuộc sống là những vấn đề, có hy vọng cho cuộc đời tan vỡ có thể được phục hồi

Prison Ministry.png
Online campus ministry.png
Mục Vụ Tài Chính

Cung cấp sự hướng dẫn  trong lĩnh vực tài chính với nền tảng Kinh Thánh. Học cách kiểm soát tài chánh, lập ngân sách hoặc quản lý  theo cách tôn vinh Chúa. 

Nurse Taking Notes
Mục Vụ Hội Thánh Mới

“Ta sẽ lập Hội Thánh trên đá này, cửa âm phủ không thể thắng được Hội Thánh”  Hội Thánh không phải là một cơ sở nhưng  gồm những người kinh nghiệm được tình yêu và sự sống sung mãn. Một cơ đốc nhân cần chia sẻ Tin Mừng của Chúa  Giê-xu.  Một Hội Thánh cần khích lệ để nhân bội ra những Hội Thánh khác.

Liên Kết Trực Tuyến

Một cộng đồng con dân Chúa  trên toàn thế giới đã kinh nghiệm được sự gặp gỡ Chúa. Bạn đã tìm thấy một nơi để bước vào sự hiện diện Chúa ở bất cứ đâu. Đây là một cơ hội để xây dựng mối quan hệ với mọi người trên toàn thế giới!

Job Interview
Ban Giúp Đỡ

Được ban cho bởi tình yêu Thiên Chúa. Gieo nhiều, gặt nhiều. Chúng tôi ước ao giúp đỡ anh em,  mang đến hy vọng, tình yêu và mục đích bởi tình yêu của Chúa Giê-xu.

Roofers at Work
Men Group1.png
Ban Nam Giới

Những người nam với đức tin trên lời Chúa để dẫn dắt gia đình trong sự thờ phượng và khám phá Lời Chúa, xây dựng mối quan hệ tích cực và liên kết với những người nam trong cộng đồng để chia xẻ Tin Mừng.

Ban Nữ Giới

Tồn tại để khuyến khích chị em  biết và theo Chúa Jesus Christ trong cuộc sống mỗi ngày, trang bị cho phụ nữ có đời sống sâu nhiệm trong Chúa Giê-xu, và nắm tay cùng phục vụ và làm chứng cho thân hữu  tại địa phương.

Women ministry.png
Student Ministry_2.png
Mục Vụ Sinh Viên

Để thu hút học sinh tham gia thờ phượng  và tạo mối liên hệ với Chúa và người khác; trang bị lời Chúa để tăng trưởng đức tin và mạnh dạn chia xẻ tình yêu Thiên Chúa.

Mục Vụ Doanh Nhân Cơ Đốc

Nâng đỡ nhau trở nên kết quả trong kinh nghiệm kinh doanh. Qua việc quản lý cùng hướng đến mục đích quan trọng Chúa mong muốn mỗi người cùng làm vinh hiển danh Chúa trong lĩnh vực làm lợi các ta lâng Chúa giao. 

Christian Business3.png
Food Coordinator1.png
Ban Ẳm Thực

Lập kế hoạch, chuẩn bị và điều phối  thúc ăn và thức uống khi Hội Thánh có các sự kiện theo lịch trình.

Ban Tôn Vinh

Hãy đến! tôn vinh Thiên Chúa bằng cách tận dụng những ân tứ để ngợi khen Chúa qua những bài nhạc thánh. Cùng nhau hát bằng trái tim dâng lên Chúa và chạm đến tấm lòng của những thân hữu và hội chúng 

Worship Minstry Back.png
Ban Tiep Tan.jpg
Ban Tiếp Tân

Chúng tôi là những người hiếu khách, chào hỏi tất cả với tấm lòng cởi mở, giúp đở quý khách có tờ chương trình và hướng dẫn anh em vào chổ ngồi trong sự thỏa mái.

Ban Thăm Viếng

Đem đến sự khuyến khích và cảm giác thân thuộc trong tình yêu Thiên Chúa. Khích lệ và nâng đỡ nhau trong lúc có cần. 

Visiting Group.jpg
Outreac2h.png
Ban Chứng Đạo

Tôn vinh Chúa qua sự phát triển và đào tạo môn đệ trưởng thành cho Chúa Giê-xu. Mỗi người học cách chia sẻ đức tin của mình với người khác mà không sợ hãi và  sẵn sàng làm chứng sự cứu rỗi, ngay cả khi không có điều kiện thuận lợi. 

Ban Xây Dựng

"Kế hoạch trong trái tim dân sự  xây dựng đền thờ cho Chúa." Chúng tôi sẽ nghiên cứu và lập kế hoạch, thiết kế dự án, chuẩn bị dự án, kêu gọi dâng hiến, chương trình gây quỹ và cuối cùng xây dựng cho Chúa một đền thờ khang trang!

Data on a Touch Pad
Lawn Mower Selection Support
Ban Cơ Sở

Duy trì một môi trường tốt đẹp sạch sẽ cho tài sản của Hội Thánh. 

Ban Kỹ Thuật
Techic Team4_5.png

Giúp những người gặp sự cố kỹ thuật khi tham gia thờ phượng trực tuyến. Nếu bạn thiên về kỹ thuật, đây là vai trò phục vụ phù hợp với bạn. Hội Thánh và Cộng đồng trực tuyến sẽ biết ơn thời gian của bạn.

sound system.png
Ban Ánh Sáng

Bạn là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng  là sự cần thiết vừa là sự quan trong không gian thờ phượng. Trong các lĩnh vực chiếu sáng, bạn có thể tiếp tục mở rộng phạm vi và ảnh hưởng trong thờ phượng Chúa bằng năng khiếu Chúa ban cho.

Ban Âm Thanh

Những tấm lòng, những lỗ tai phục vụ  Chúa trong  âm thanh. Chuẩn bị và kiểm soát hệ thống âm thanh để phục vụ trong sự thờ phượng và đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh trong các sự kiện.

Light Control2.png
Camera
Ban Chụp Hình

Thiên Chúa tạo ra chúng ta trong hình ảnh của Ngài. Bạn sẽ ghi lại hình ảnh của con cái Chúa. Hình ảnh nhắc nhở chúng ta về tình yêu Thiên Chúa và có thể giúp mọi người áp dụng phúc âm trong cuộc sống hàng ngày về thể chất,  tinh thần và niềm tin. 

Ban Quay Phim

Thiên Chúa sẽ xét đoán mọi người tùy theo công việc của mỗi người. Mọi thứ chúng ta làm trên trái đất, mỗi giây ở mọi nơi đều được giữ trên thiên đàng giống như bộ phim. Công việc ghi lại và lưu xuất các hoạt động của Hội Thánh qua những hình ảnh chuyển động.

Record Movie 4.png
Editing a Movie
Chỉnh Sửa Phim

Chỉnh sửa video với các kỹ năng cắt, lồng chữ, hoàn thiện và đưa vào trang mạng Hội Thánh và mạng xã hội: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram

Ban Phát Hình Trực Tiếp

Chuyển tải trực tiếp những buổi thờ phượng của Hội Thánh  dưới các định dạng video và âm thanh để kết nối với các tín hữu trong  Thân thể Đấng Christ và giới thiệu đến các thân hữu về hoạt động Hội Thánh.

Video Camera
Ban Thể Thao
Thực Phẩm Tự Nhiên

Chúa tạo dựng mọi thứ đều tốt lành, nhưng thế giới đã bị hủy hoại và ảnh hưởng đến mọi sinh vật. Sản phẩm được trồng sẽ giúp chúng ta có thực phẩm an toàn và lành mạnh hơn. Cùng nhau tham gia tạo ra rau quả thuần túy để bảo đảm sức khỏe.

Growing Plants
Ban Thông Dịch

Thông dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay tiếng Việt sang tiếng Anh. Giúp đỡ các thành viên và thân hữu để họ có thể hiểu sứ điệp và những sinh hoạt Hội Thánh

Đem chúng ta đến gần Chúa hơn và vui mừng trong mối tương giao với nhau bằng cách hết sức làm đẹp Hội Thánh. Khi Hội Thánh có những sự kiện, chúng tôi dùng năng khiếu và sức lực để làm sạch, trang trí làm đẹp nhà thờ trong những sự kiện.

Lớp Giáo Lý Căn Bản

Giáo lý căn bản sẽ giúp chúng ta xác định, hiểu rõ niềm tin, giải thích và áp dụng các giáo lý phúc âm trong việc nghiên cứu Kinh Thánh để xác tín lời chứng và tăng trưởng đời sống tâm linh.

Tăng Trưởng Tâm Linh

Thiên Chúa biến đổi chúng ta trong quá trình tăng trưởng và  hình thành đời sống tâm linh trong phương cách sống. Chúng tôi học hỏi và áp dụng để tăng trưởng tâm linh mỗi ngày và tiếp tục trở nên giống Chúa Giê-xu hơn qua học lời Chúa

Thần Học Mở Rộng

Chương Trình Giáo Dục Thần Học Mở Rộng giúp đỡ dân Chúa gây dựng và phát triển về: Truyền giáo, môn đệ hóa, Lãnh đạo Hội Thánh, mục vụ, sứ mạng và chương trình xây dựng Hội Thánh.

Lớp Tiếng Anh

Bày tỏ tình yêu của Chúa, quan tâm đến người khác qua chương trình giúp đỡ cá nhân có nhu cầu thực tế về việc học tiếng Anh. Dành thời gian giúp đỡ với cá nhân về nhu cầu thực tế trong công việc cũng như trong việc học bằng lái xe.

ESL Class 3.jpg
Baptism Class.png
Lớp Quốc Tịch

Giúp đỡ cá nhân chuẩn bị làm bài kiểm tra để thi vào quốc tịch Hoa Kỳ và cũng giúp cá nhân hiểu được quyền công dân của họ trên thiên đường!

Phát Triển Trang Mạng

Thiết kế và duy trì trang mạng của Hội Thánh để nhiều người truy cập cùng biết về những sinh hoạt, sứ mệnh và khải tượng, tham gia kết nối với những người khác qua các mục vụ các sự kiện trên mạng xã hội và trực tuyến.

Web Design.png
Analyzing the data
Thu Thập Dữ Liệu

Thu thập dữ liệu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để gởi thiệp mời, thư điện tử và trả lời các câu hỏi.

Mạng Xã Hội

Tạo các tài khoản trang mạng xã hội và theo dõi trên Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Instagram. Chia xẻ những tin tức tốt lành và những sự kiện của Hội Thánh.

Zooming on Tablet
Open Book
Chỉnh Sửa Văn Bản

Chỉnh sửa các tài liệu của Hội Thánh, tập trung vào việc hoàn thiện văn bản trong tiếng Anh hoặc tiếng Việt, sửa lỗi chính tả, văn phạm,  làm cho các từ và câu rõ ràng, chính xác và hiệu quả hơn.

Ban Chuẩn Bị

Công việc chuẩn bị cho các buổi thờ phượng của Hội Thánh bằng cách sắp xếp ghế, đèn, bục giảng giúp tạo ra một môi trường tốt để thờ phượng Chúa 

Setup Service.png
Sport Team1.png

Trong ân sủng của Thiên Chúa, liên kết cộng đồng khuyến khích để tìm kiếm người tham gia vào các hoạt động thể thao giải trí nhằm củng cố tinh thần, thể chất và tâm linh.

interperter Ministry.png
Ban Trang Trí
Wedding Tables
Nature Photographer
Tôi Là Người Mới

Ai ở trong Đấng Christ thì sẽ được nên mới. Cuộc sống sẽ thay đổi mãi mãi bởi Chúa Giê-xu và Hội Thánh sẽ giúp bạn sống một cuộc sống tốt nhất. Liên kết với chúng tôi để cùng có cơ hội theo Chúa và lớn lên trong sự hiểu biết về Đấng Cứu Rỗi.

Lớp Báp Tem

Báp têm bằng nước dành cho cá nhân đã tin và nhận Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi, trở nên môn đệ của Ngài, ước ao chia sẻ những điều Chúa đã làm và kết ước trưởng thành trong mối liên hệ với Đấng Christ.

Open Notebook
Pastoral Ministry
Inter Evangelical Ministry
Small Group Ministry
Second Generation Ministry
Online Campus Ministry
Agape  Ministry
Men’s Ministry
Student Ministry
Food Coordinator
Welcome Reception Team
Evangelical Outreach Group
Maintenance Property Team
Sound Team
Photography Team
Movie Editor
Sports Team
Translator Team
I Am New
Basic Doctrine Class
SEAN Class
Citizenship Class
Data Collection
Language Editor
Study.jpg
SEAN.png
Spirit Growth Class 2.png
Vietnamese Class
Cambodia6.png
Yêu Người Lân Cận

Cùng áp dụng lời Chúa "yêu người lân cận" và thực hiện nó thông qua các công việc giúp đỡ khác nhau nhằm hỗ trợ người lân cận của Hội  Thánh tại quận Henrico

Lớp Tiếng Việt

Là ngôn ngữ quốc gia sẽ giúp bạn giao tiếp trong tiếng Việt. Nó cũng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về văn hóa và xã hội Việt Nam.

VSL Class 2.jpg
Analysing Data
Ban Kiểm Toán

Mục đích của chúng tôi là trở thành người quản lý tốt. Kiểm tra và chứng thực các khoản dâng hiến sau đó trao lại cho người có trách nhiệm.  Chúng tôi  đảm bảo  việc dâng hiến được xử lý chính xác và bảo mật tối đa.

Ban Khai Thuế

Giúp đỡ những thành viên về việc khai thuế. 

Cricket Stadium
Thiết Lập Nhóm Nhỏ

Chúng tôi rất vui vì bạn đã sẵn sàng thành lập một nhóm nhỏ với gia đình và bạn bè! khi bạn

  • Mở trái tim cho mọi người

  • Mở nhà hoặc nơi làm việc của bạn

  • Mở tủ lạnh của bạn

  • Mở Kinh thánh của bạn

Men with Calculator
Tổ Chức Truyền Giảng

Chuẩn bị cơ sở, phương tiện và địa điểm tổ chức truyền giảng và công bố tin mừng về Chúa Giê-xu, thông qua các sự kiện và phương tiện truyền thông

VN Small Group.jpg
Designer
Thực Tập Sinh

Cơ hội cho các bạn thực tập sinh! các bạn trẻ sẽ có cơ hội hầu việc Chúa thực tế trong những mục vụ khác nhau: giảng, dạy, thờ phượng, điều hành và kinh nghiệm giải quyết những nan đề trong Hội Thánh. Đặc biệt, bạn sẽ làm việc với nền văn hóa Việt Nam. Cơ hội hôm nay cho tương lai!

Religious
Forest Wedding
Hôn Nhân & Gia Đình

Phục hồi những sự mầu nhiệm của hôn nhân và gia đình để làm vinh hiển Thiên Chúa; xây dựng những gia đình hạnh phúc và một cộng đồng đức tin vững mạnh trong mục đích tốt lành của Chúa .

Mục Vụ Lễ Tang

Tổ chức lễ tang miễn phí không phân biệt niềm tin! mục đích đem đến nguồn an ủi cho gia đình bạn. Cùng nhau nâng đỡ để vượt qua những thừ thách trong cuộc sống tạm trên đất. MIỄN PHÍ!

Flowers Candles Funeral
Accounting
Evangelism
Office Support
Hỗ Trợ Văn Phòng

Chúng tôi ước muốn những mối liên hệ tốt đẹp, cùng kiểm tra và hồi đáp thư,  trả lời các cuộc gọi điện thoại, cung cấp thông tin cho mọi người. Đến với chúng tôi để cùng có được nhiều niềm vui.

Mục Vụ Tang Lễ
bottom of page