top of page

TẤM LÒNG TÔI CHO NHÓM NHỎ

 

Chúng tôi rất vui vì bạn đã sẵn sàng THÀNH LẬP một nhóm nhỏ với gia đình và bạn bè của bạn! khi bạn

  • Mở lòng cho mọi người

  • Mở nhà hoặc nơi làm việc của bạn

  • Mở tủ lạnh của bạn

  • Mở Kinh thánh của bạn

Mục Sư sẽ gặp bạn vì mục đích tốt đẹp của Thiên Chúa dành cho bạn!

Lãnh Đạo Nhóm Nhỏ

Cảm ơn bạn gởi những dữ kiện, Chúc bạn trở nên lãnh đạo nhóm nhỏ trong ơn Thiên Chúa!

bottom of page