TẤM LÒNG TÔI CHO NHÓM NHỎ

 

Chúng tôi rất vui vì bạn đã sẵn sàng THÀNH LẬP một nhóm nhỏ với gia đình và bạn bè của bạn! khi bạn

  • Mở lòng cho mọi người

  • Mở nhà hoặc nơi làm việc của bạn

  • Mở tủ lạnh của bạn

  • Mở Kinh thánh của bạn

Mục Sư sẽ gặp bạn vì mục đích tốt đẹp của Thiên Chúa dành cho bạn!

Lãnh Đạo Nhóm Nhỏ
arrow&v
arrow&v

Cảm ơn bạn gởi những dữ kiện, Chúc bạn trở nên lãnh đạo nhóm nhỏ trong ơn Thiên Chúa!