Thờ Phượng

  • Facebook
  • YouTube

ĐẠI  GIA ĐÌNH

Hoan nghênh tất cả quý vị muốn tìm hiểu Tin Mừng. Mục đích Hội Thánh liên kết và khuyến khích anh em cùng tham gia hành trình để khám phá sự mầu nhiệm tâm linh.

Hội Thánh Việt Nam Richmond, Virginia là một cộng đồng cơ đốc thân thiện; giúp mọi người hiểu mục đích chính của cuộc đời, sự bình an và niềm hy vọng vĩnh hằng.

Chào mừng tất cả quý vị, bất kể tuổi tác, niềm tin, hay nguồn gốc của bạn. Hãy đến!  nắm tay nhau trong cuộc hành trình bởi đức tin trong mục đích tốt lành của Thiên Chúa.

11055 Greenwood Rd

Glen Allen, VA 25059

WELCOME TO
RICHMOND  CITY
MỤC ĐÍCH

Hiện hữu để làm vinh hiển danh Chúa trong đời sống mỗi ngày.  Cung ứng một cộng đồng thân thiện, nơi bạn tìm thấy hạnh phúc với người khác qua niềm tin trong Đấng Christ.

KHẢI TƯỢNG

Xây dựng một cộng đồng đức tin lớn mạnh; đem mọi người đến với sự cứu rỗi qua tiến trình tin nhận Chúa, để phát triển, trang bị, được sai phái để phục hồi và chữa lành thế giới. 

SỨ MẠNG

Mỗi Cơ-đốc-nhân là một sứ giả, đang nắm lấy một sứ mệnh và công bố cho thế gian sứ điệp. Là nhân chứng sống động của Đấng Christ cho dân tộc Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.

Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta. Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng.

Ma-la-chi 3:10; II Cô-rinh-tô 9:7

Vì tình trạng Covid 19 tất cả những sinh hoạt tạm ngừng đến khi thông báo mới.

Chương trình thờ phượng sẽ được cập nhật qua mạng.

LỚP TIẾNG ANH  &

TIẾNG VIỆT MIỄN PHÍ

ESL, ELL , VSL

KEYBOARD, GUITAR, BASS

Thứ Tư hằng tuần
7:00 - 9:00 PM

28 tháng 6

Hội Đồng Giáo Hạt
Việt Nam Hoa Kỳ
 

CÙNG NHAU HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH