top of page

CÙNG NHAU

HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH !

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Richmond chúng tôi mong ước trở thành một phần của những gì Chúa đang hành động trên thế giới. Một nơi sự cứu rỗi đang ngự trị, bóng tối chạy trốn và những xiềng xích bị phá vỡ; một  nơi danh Chúa Giê-xu được tôn cao! Chúng tôi cùng kết ước để xây dựng  Hội Thánh nơi Chúa đã đặt để với sự hiệp một trong tình yêu để làm vinh hiển danh Chúa Giê-xu.

Jerry-2.png
Ms Minh-2.png
co Hien 1.png
Jerry Heslinga

Volunteer Pastor

jerryheslinga47@gmail.com

Minh Nguyen
Hien Le

Worship & W/ Ministry Counselor

manhkhuong2@yahoo.com

KhanhHoa.png
Khanh Hoa

Women Ministry's Leader  

info@mysite.com

Phuogn Quch.jpg
Phuong Quach
Chi Truong.jpg
Chi Truong

Chesterfield Ministry

chitruong8@yahoo.com

Xuyen-2.png
Xuyen Tran

Board Member & Men Ministry's Leader

tomtran2002@gmail.com

Nam.png
Nam Le

Church Secretary 

lehnam6@gmail.com

Tien 1.png
Tien Duong

Church Treasure

thanhnien83@gmail.com

Hang 1.png
Hang Nguyen

Women Ministry's Treasure

info@mysite.com

Diem_Phuc-removebg.png
Diem Phuc

Agape Group's Leader

diemvarney@gmail.com

Daniel-removebg.png
Daniel Nguyen

Worship Leader's Assistance

info@mysite.com

Isaiah.png
Isaiah Nguyen

Worship Leader's Assistance

info@mysite.com

Thanh 1.png
Thanh

Children Ministry's Assistance

info@mysite.com

Elizabeth-removebg.png
Elizabeth Nguyen

SGF Leader's Assistance

info@mysite.com

bottom of page