CÙNG NHAU

HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH !

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Richmond chúng tôi mong ước trở thành một phần của những gì Chúa đang hành động trên thế giới. Một nơi sự cứu rỗi đang ngự trị, bóng tối chạy trốn và những xiềng xích bị phá vỡ; một  nơi danh Chúa Giê-xu được tôn cao! Chúng tôi cùng kết ước để xây dựng  Hội Thánh nơi Chúa đã đặt để với sự hiệp một trong tình yêu để làm vinh hiển danh Chúa Giê-xu.

Jerry Heslinga

Volunteer Pastor

jerryheslinga47@gmail.com

Minh Nguyen
Dang Nguyen

Volunteer Pastor

info@mysite.com

Hien Le

SGF Leader & W/ Ministry Counselor

manhkhuong2@yahoo.com

Phuong Quach
Chi Truong

Worship Leader

chitruong8@yahoo.com

Binh Nguyen

Church Secretary 

ngubinh1971@yahoo.com

Nam Le

Church Treasure

lehnam6@gmail.com

Tien Duong
Xuyen Tran

Men Ministry's Leader

tomtran2002@gmail.com

Tuan Nguyen

Men Ministry's Treasure

info@mysite.com

Nga Bui

Women Ministry's Leader  

nbwoten@gmail.com

Hang Nguyen

Women Ministry's Treasure

info@mysite.com

Hong Nguyen

Women Ministry's Treasure

rosenguyen2008@yahoo.com

Diem Phuc

Agape Group's Leader

diemvarney@gmail.com

Yen Kirby

Food Coodinator

info@mysite.com

Fred Kirby

SGF's  Assistance 

fredkirby@ogapllc.com

Walter

Movie Recorder

alexanderaye@aol.com

Khanh Hoa

Children Ministry's Assistance

info@mysite.com

Thanh

Children Ministry's Assistance

info@mysite.com

Elizabeth Nguyen

SGF Leader's Assistance

info@mysite.com

Daniel Nguyen

Worship Leader's Assistance

info@mysite.com

Isaiah Nguyen

Worship Leader's Assistance

info@mysite.com

Samuel Nguyen

Worship Leader's Assistance

info@mysite.com